Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
04.01.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Ovčiarsko
úprava vzájomných práv a povinností pri poskytovaní dotácie z rozpočtu obce
7/2018
5,400.00 Občianske združenie Ovčiarsko
Ovčiarsko č. 16, 010 04 Ovčiarsko
detail