Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
30.04.2018 Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby
spracovanie základnej dokumentácie v súlade s GDPR a Zák. č. 18/2018 Z.z.
277/2018
280.00 BROS Computing, s.r.o.
Zádubnie 169, 010 03 Žilina
detail
16.04.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadom z obalov
systém združeného nakladania s odpadmi z obalov
243/2018
0.00 NATUR-PACK, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
15.03.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Balík Biznis linka M
183/2018
19.99 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
07.03.2018 Zmluva č. 1082/2017 o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho nástupníctva účastníka stavebného konania
prevod projektovej dokumentácie
158/2018
300.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
detail
27.02.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaqní verejných služieb - balík služieb
internet
136/2018
24.99 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
02.02.2018 Zmluva o zabezpečení zberu papiera ma území obce Ovčiarsko
zber starého papiera
81/2018
0.00 Pavol Štefánik
Sládkovičova 1456/9a, 014 01 Bytča
detail
04.01.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Ovčiarsko
úprava vzájomných práv a povinností pri poskytovaní dotácie z rozpočtu obce
7/2018
5,400.00 Občianske združenie Ovčiarsko
Ovčiarsko č. 16, 010 04 Ovčiarsko
detail