Detail zverejnenia zmluvy - 718/2018

Evidenčné číslo: 718/2018
Názov zmluvy: Ukončenie zmluvy o dielo Preprava a zneškodňovanie odpadu 200108 200125
Predmet zmluvy: ukončenie odvozu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ervín Schmieger
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Eduard Mittelham
Adresa - sídlo: Do parku 8, 010 03 Žilina
IČO: 10949402
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Eduard Mittelham
Funkcia:

Dátum podpisu: 19.12.2018
Dátum zverejnenia: 19.12.2018
Dátum účinnosti: 20.12.2018
PDF príloha: