Detail zverejnenia zmluvy - 717/2018

Evidenčné číslo: 717/2018
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu v súlade s § 269 ods. 2 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Predmet zmluvy: zber biologického odpadu
Cena: 4.80 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ervín Schmieger
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: 4NAT s.r.o.
Adresa - sídlo: Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča
IČO: 51751771
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 19.12.2018
Dátum zverejnenia: 19.12.2018
Dátum účinnosti: 20.12.2018
PDF príloha: