Detail zverejnenia zmluvy - 516/2018

Evidenčné číslo: 516/2018
Názov zmluvy: Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01.09.2014 číslo zmluvy: 9105518602
Predmet zmluvy: dodávka plynu
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Adresa - sídlo: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Ján Valko, Ing. Milan Hargaš
Funkcia: predseda predstavenstva, člen predstavenstva

Dátum podpisu: 20.08.2018
Dátum zverejnenia: 27.08.2018
Dátum účinnosti: 28.08.2018
PDF príloha: