Detail zverejnenia zmluvy - 648/2018

Evidenčné číslo: 648/2018
Názov zmluvy: Darovacia zmluva uzatvorená na základe § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Predmet zmluvy: dar Materskej škole Ovčiarsko
Cena: 794.16 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Nadácia Spoločne pre región
Adresa - sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina
IČO: 37900706
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Monika Kontšeková
Funkcia: správca nadácie

Dátum podpisu: 02.10.2018
Dátum zverejnenia: 09.10.2018
Dátum účinnosti: 10.10.2018
PDF príloha: