Detail zverejnenia zmluvy - 691/2018

Evidenčné číslo: 691/2018
Názov zmluvy: Dohoda o vysporiadaní určených vzájomných práv a povinností
Predmet zmluvy: úprava vzájomných práv a povinností vzniknutých z dôvodu realizácie technickej rekultivácie
Cena: 10514.40 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Združenie Ovčiarsko zastúpené vedúcim členom združenia - spoločnosťou Doprastav a.s.
Adresa - sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
IČO: 31333320
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Dušan Mráz, Mgr. Roman Guniš
Funkcia: predseda predstavenstva, člen predstavenstva

Dátum podpisu: 18.10.2018
Dátum zverejnenia: 29.10.2018
Dátum účinnosti: 30.10.2018
PDF príloha: