Detail zverejnenia zmluvy - 863/2018

Evidenčné číslo: 863/2018
Názov zmluvy: Darovacia zmluva uzatvorená na základe § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Predmet zmluvy: dar Materskej škole Ovčiarsko
Cena: 231.68 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ervín Schmieger
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Nadácia Spoločne pre región
Adresa - sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina
IČO: 37900706
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Monika Kontšeková
Funkcia: správca nadácie

Dátum podpisu: 11.12.2018
Dátum zverejnenia: 28.12.2018
Dátum účinnosti: 29.12.2018
PDF príloha: