Detail zverejnenia zmluvy - 158/2018

Evidenčné číslo: 158/2018
Názov zmluvy: Zmluva č. 1082/2017 o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho nástupníctva účastníka stavebného konania
Predmet zmluvy: prevod projektovej dokumentácie
Cena: 300.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Adresa - sídlo: Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
IČO: 36672297
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Miroslav Kundrík, Jozef Lučivňák
Funkcia: generálny riaditeľ, investičný riaditeľ

Dátum podpisu: 21.02.2018
Dátum zverejnenia: 07.03.2018
Dátum účinnosti: 08.03.2018
PDF príloha: