Detail zverejnenia zmluvy - 243/2018

Evidenčné číslo: 243/2018
Názov zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadom z obalov
Predmet zmluvy: systém združeného nakladania s odpadmi z obalov
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: NATUR-PACK, a.s.
Adresa - sídlo: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
IČO: 35979798
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Šinák
Funkcia: predseda predstavenstva

Dátum podpisu: 02.01.2018
Dátum zverejnenia: 16.04.2018
Dátum účinnosti: 17.04.2018
PDF príloha: