Detail zverejnenia zmluvy - 500/2018

Evidenčné číslo: 500/2018
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201806864 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Predmet zmluvy: vydávanie certifikátov
Cena: 36.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Disig, a.s.
Adresa - sídlo: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
IČO: 35975946
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Miroslav Bros
Funkcia: poskytovateľ

Dátum podpisu: 17.08.2018
Dátum zverejnenia: 23.08.2018
Dátum účinnosti: 24.08.2018
PDF príloha: