Detail zverejnenia zmluvy - 183/2018

Evidenčné číslo: 183/2018
Názov zmluvy: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Predmet zmluvy: Balík Biznis linka M
Cena: 19.99 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Slovak Telekom, a.s.
Adresa - sídlo: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Silvia Haburaj
Funkcia:

Dátum podpisu: 15.03.2018
Dátum zverejnenia: 15.03.2018
Dátum účinnosti: 16.03.2018
PDF príloha: