Detail zverejnenia zmluvy - 848/2018

Evidenčné číslo: 848/2018
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Predmet zmluvy: audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017
Cena: 1000.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ervín Schmieger
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Ing. Viera Blažeková
Adresa - sídlo: Stolečné 933, 013 32 Dlhé Pole
IČO: 10224547
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Viera Blažeková
Funkcia: štatutárny audítor

Dátum podpisu: 20.12.2018
Dátum zverejnenia: 27.12.2018
Dátum účinnosti: 28.12.2018
PDF príloha: