Detail zverejnenia zmluvy - 458/2018

Evidenčné číslo: 458/2018
Názov zmluvy: Zmluva o spracúvaní osobných údajov uzavretá poda § 34 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Predmet zmluvy: spracúvanie osobných údajov za podmienok uvedených v zmluve
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: MADE spol s r.o.
Adresa - sídlo: Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36041688
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Pavol Skočovský, Lívia Rumpelová
Funkcia: konateľ spoločnosti, na základe plnej moci

Dátum podpisu: 23.07.2018
Dátum zverejnenia: 26.07.2018
Dátum účinnosti: 27.07.2018
PDF príloha: