Detail zverejnenia zmluvy - 468/2018

Evidenčné číslo: 468/2018
Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Predmet zmluvy: bezplatné dočasné užívanie - digitálny organ zn. VISCOUNT, CHORUM S40 s príslušenstvom (lavica a pedálnica)
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dolný Hričov
Adresa - sídlo: Osloboditeľov 171, 013 41 Dolný Hričov
IČO: 31903011
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 01.08.2018
Dátum zverejnenia: 01.08.2018
Dátum účinnosti: 02.08.2018
PDF príloha: