Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
21.12.2020 Zmluva o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej stratégie Udržateľného mestského rozvoja "Žilina"
Zmluva o spolupráci
26/2020
0.00 Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
detail
21.12.2020 Komunálna poisťovňa a.s.
Poistenie - parcela č. 376/4 k.ú. Ovčiarsko - OFK
27/2020
232.80 Komunálna poisťovňa a.s.
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
detail
21.12.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Ovčiarsko
Dotácia za účelom rozvoja telovýchovy a mládežníceho športu
28/2020
5,800.00 Občianske združenie Ovčiarsko
Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina
detail
03.12.2020 Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021 v obci Ovčiarsko
Poskytnutie finančných prostriedkov
25/2020
10,000.00 Slovenský futbalový zväz
Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava
detail
31.10.2020 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Nájom nebytových priestorov
24/2020
100.00 Martina Kršíková
Juraja Fndlyho 2162/3, 010 01 Žilina
detail
28.10.2020 Zmluva na poskytnutie výkonov a služieb
Vytýčenie vodovodnej siete
23/2020
43.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
detail
20.10.2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov
Nájom nebytových priestorov
22/2020
4,128.00 KORUNA s.r.o.
Bytčiansk a 114, 010 03 ŽILINA
detail
19.10.2020 Zmluva o dielo
Výsadba 20 kusov stromčekov - smrek picea omorika vo výške 2 m zelene
21/2020
2,000.00 WISTERIA GARDEN s.r.o.
Ovčiarsko č. 102, 010 04 ŽILINA
detail
15.10.2020 Darovacia zmluva
dar na účely zabezpečenia kultúrno-spoločenských podujatí v obci Ovčiarsko
20/2020
100.00 Pavol Hoferica, s.r.o.
Žilinská cesta 522, 013 11 Lietavská Lúčka
detail
25.09.2020 Dohoda o financovaní osobných a prevádzkových nákladov školského klubu detí pri ZŠ s MŠ
Financovanie osobných a prevádzkových nákladov šk. klubu detí pri ZŠ s MŠ
19/2020
6.00 Základná škola s materskou školou Hôrky
Ul. Hlavná 200/15, 010 04 Hôrky
detail
25.09.2020 KÚPNA ZMLUVA
Kúpa nehnuteľnosti
18/2020
30,000.00 AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ
Bánová, 010 04 Žilina
detail
29.07.2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Nájom nebytových priestorov
17/2020
0.00 Martina Kršíková
Juraja Fndlyho 2162/3, 010 01 Žilina
detail
29.07.2020 Zmluva o dielo
Rekonštrukcia časti ulice Priedevsie - 1060 m2
16/2020
20,352.00 COLAS Slovakia, a.s.
Priemyselná 6, 042 45 Košice
detail
15.07.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 03/2020 zo dňa 07.07.2020
Štuková omietka - zmena termínu dodania predmetu zmluvy do 31.08.2020
15/2020
0.00 Le pont s.r.o.
M.R. Štefánika 849/71, 010 01 Žilina
detail
07.07.2020 Zmluva o dielo č. 03/2020
Štuková omietka interiéru, hrubovanie kúpeľní a WC, osadenie na rohovníky a sieťku vo viacúčelovom objekte OFK Ovčiarsko
14/2020
5,996.64 Le pont s.r.o.
M.R. Štefánika 849/71, 010 01 Žilina
detail
03.07.2020 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Audít ÚZ, overenie výročnej správy
13/2020
900.00 Ing. Mária Kasmanová
Hlavná 6/3, 013 14 Kamenná Poruba
detail
25.06.2020 Zmluva o dielo č. 02/2020
Dodávka a montáž okien a dverí na viacúčelový objekt OFK Ovčiarsko
12/2020
5,493.23 VAJMAR, s.r.o.
Peklina č. 41, 013 41 Dolný Hričov
detail
09.06.2020 Zmluva o združenej dodávke plynu
Dodávka plynu
10/2020
0.00 innogy Slovensko s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava
detail
09.06.2020 Dodatok č. 4 Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Strečno
Zriadenie spoločného obecného úradu - dodatok
11/2020
0.00 Obce: Strečno, Bitarová, Hôrky, Stráńavy, Brezany, Horný Hričov, Dlhé Pole,Svederník,Divina, Divinka
Žilina
detail
21.05.2020 Zámenná zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena
Vzájomná zámena nehnuteľností
09/2020
0.00 Ing. Andrej Filip, Ing. Lukáš Beliš, Ing. Jana Belišová
Pittsburgská 1672/1, Žilina a Konská 83, 013 13 Konská
detail
10.05.2020 Zámenná zmluva
Zámena nehnuteľností
07/2020
0.00 Jozef Klimo
Ovčiarsko č. 15, 010 04 Žilina
detail
10.05.2020 Darovacia zmluva so zriadením vecného bremena
Darovanie nehnuteľností
08/2020
0.00 Ján Vršanský
Ovčiarsko č. 14, 010 04 Žilina
detail
05.05.2020 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
Bezpečnostné kamery
06/2020
18.14 Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri rajčanke 2927/8
detail
15.04.2020 Zmluva o dielo č.: 01/2020
Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy č. 16, Ovčiarsko
05/2020
46,922.39 EMTRIS, spol. s r.o.
Drieňová 15, 821 01 Bratislava
detail
06.04.2020 Zmluva o dlhodobom nájme pozemku č. 1/2020
Prenájom nehnuteľnosti - nájom 300,- € ročne
04/2020
300.00 Ing. Pavol Pončák
Ovčiarsko č. 185, 010 04 Žilina 4
detail
31.03.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Nájom nebytových priestorov
03/2020
100.00 Martina Kršíková
Juraja Fndlyho 2162/3, 010 01 Žilina
detail
09.03.2020 Zmluva o spolupráci
2 % zo zaplatenej dane z príjmu pre MŠ
02/2020
0.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
25.02.2020 DODATOK č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Nakladanie s odpadmi
01/2020
6,047.07 NATUR-PACK, a.s.
Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
detail
09.01.2020 Kúpna zmluva
Prevod vlastníctva
29/2020
9.00 Laštáková A., Hofericová M., Koppler H., Hulej V., Hulejová Z., Hofericová A., Hoferica M., Danišek J., Trunkvalter M.
Ovčiarsko
detail