Detail zverejnenia zmluvy - 13/2020

Evidenčné číslo: 13/2020
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Predmet zmluvy: Audít ÚZ, overenie výročnej správy
Cena: 900.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ervín Schmieger
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Ing. Mária Kasmanová
Adresa - sídlo: Hlavná 6/3, 013 14 Kamenná Poruba
IČO: 46746862
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Mária Kasmanová
Funkcia: živnostník

Dátum podpisu: 03.07.2020
Dátum zverejnenia: 03.07.2020
Dátum účinnosti: 04.07.2020
PDF príloha: