Detail zverejnenia zmluvy - 03/2020

Evidenčné číslo: 03/2020
Názov zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: Nájom nebytových priestorov
Cena: 100.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ervín Schmieger
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Martina Kršíková
Adresa - sídlo: Juraja Fndlyho 2162/3, 010 01 Žilina
IČO: 51113121
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Martina Kršíková
Funkcia: nájomca

Dátum podpisu: 31.03.2020
Dátum zverejnenia: 31.03.2020
Dátum účinnosti: 01.04.2020
PDF príloha: