Detail zverejnenia zmluvy - 15/2020

Evidenčné číslo: 15/2020
Názov zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 03/2020 zo dňa 07.07.2020
Predmet zmluvy: Štuková omietka - zmena termínu dodania predmetu zmluvy do 31.08.2020
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ervín Schmieger
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Le pont s.r.o.
Adresa - sídlo: M.R. Štefánika 849/71, 010 01 Žilina
IČO: 47485477
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Jozef Cingel
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 15.07.2020
Dátum zverejnenia: 15.07.2020
Dátum účinnosti: 16.07.2020
PDF príloha: