Detail zverejnenia zmluvy - 01/2020

Evidenčné číslo: 01/2020
Názov zmluvy: DODATOK č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Predmet zmluvy: Nakladanie s odpadmi
Cena: 6047.07 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ervín Schmieger
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: NATUR-PACK, a.s.
Adresa - sídlo: Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
IČO: 35979798
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Šinák
Funkcia: predseda predstavenstva

Dátum podpisu: 17.02.2020
Dátum zverejnenia: 25.02.2020
Dátum účinnosti: 26.02.2020
PDF príloha: