Detail zverejnenia zmluvy - 19/2020

Evidenčné číslo: 19/2020
Názov zmluvy: Dohoda o financovaní osobných a prevádzkových nákladov školského klubu detí pri ZŠ s MŠ
Predmet zmluvy: Financovanie osobných a prevádzkových nákladov šk. klubu detí pri ZŠ s MŠ
Cena: 6.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ervín Schmieger
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Základná škola s materskou školou Hôrky
Adresa - sídlo: Ul. Hlavná 200/15, 010 04 Hôrky
IČO: 37814508
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Jana Hubnerová
Funkcia: riaditeľka školy

Dátum podpisu: 16.09.2020
Dátum zverejnenia: 25.09.2020
Dátum účinnosti: 26.09.2021
PDF príloha: