Detail zverejnenia zmluvy - 26/2020

Evidenčné číslo: 26/2020
Názov zmluvy: Zmluva o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej stratégie Udržateľného mestského rozvoja "Žilina"
Predmet zmluvy: Zmluva o spolupráci
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ervín Schmieger
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Mesto Žilina
Adresa - sídlo: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
IČO: 00321222
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Fiabáne
Funkcia: primátor mesta

Dátum podpisu: 18.12.2020
Dátum zverejnenia: 21.12.2020
Dátum účinnosti: 22.12.2020
PDF príloha: