Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
03.12.2012 Zmluva o spolupráci v oblasti zabezpečenia zimnej údržby cestných komunikácií uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
zimná údržba obecných komunikácií
657/2012
42.00 Ľubomír Kobela
018 53 Bolešov 270
detail
30.11.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená v zmysle § 3 zákona č. 116/1990 Z b. o nájme a podnájme nebytových priestorov - potraviny
prenájom prevádzky potravín
633/2012
301.00 Vladimír Martoník
Ovčiarsko 135, 010 04 Žilina
detail
26.10.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená v zmysle § 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
nebytové priestory na poschodí viacúčelovej budovy Obce Ovčiasko
603/2012
250.00 Ľubomír Križo
Na Úboč 218, 013 06 Terchová
detail
01.08.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená v zmysle § 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
užívanie nebytových priestorov
399/2012
363.00 K-TRANS KUČAVÍK, s.r.o.
Hlavná 360, 014 01 Bytča
detail
29.05.2012 Zmluva o prevádzkovaní kolotočov a iných zábavných atrakcií počas obecných hodov konaných v dňoch 15.06.2012 až 17.06.2012 v Obci Ovčiarsko
prevádzkovanie kolotočov a iných zábavných atrakcií počas Obecných hodov
bez čísla
0.00 Bohumil Flachs
Požiarnicka 41/10, 010 03 Žilina
detail
15.05.2012 Zmluva o poskytovaní súborov údajov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra
súbor popisných informácií katastra nehnuteľností uvedeného katastrálneho územia vo forme súborov na CD v záväznom formáte údajov na výmenu informácií
258/2012
0.00 Katastrálny údrad v Žiline
Hollého 7, 011 81 Žilina
detail
07.05.2012 Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva uzatvorená podľa § 269 ods. (2) Obchodného zákonníka
zber odpadu (šatstvo,obuv,textílie,hračky)
245/2012
0.00 Mišutka Zdeno
013 56 Hvozdnica 357
detail
13.02.2012 Zmluva o spolupráci
verejné obstarávanie - Zabezpečenie komunálnych služieb
260/2012
0.00 Centrálny obstarávateľ, záujmové združenie právnických osôb
Turček 123, 038 48 Turček
detail