Detail zverejnenia zmluvy - 399/2012

Evidenčné číslo: 399/2012
Názov zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená v zmysle § 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: užívanie nebytových priestorov
Cena: 363.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: zástupca starostu obce

Zmluvná strana II.: K-TRANS KUČAVÍK, s.r.o.
Adresa - sídlo: Hlavná 360, 014 01 Bytča
IČO: 44672616
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Kamil Kučavík
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 01.08.2012
Dátum zverejnenia: 01.08.2012
Dátum účinnosti: 01.08.2012
PDF príloha: