Detail zverejnenia zmluvy - 603/2012

Evidenčné číslo: 603/2012
Názov zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená v zmysle § 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: nebytové priestory na poschodí viacúčelovej budovy Obce Ovčiasko
Cena: 250.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: zástupca starostu obce

Zmluvná strana II.: Ľubomír Križo
Adresa - sídlo: Na Úboč 218, 013 06 Terchová
IČO: 35123001
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 26.10.2012
Dátum zverejnenia: 26.10.2012
Dátum účinnosti: 26.10.2012
PDF príloha: