Detail zverejnenia zmluvy - 260/2012

Evidenčné číslo: 260/2012
Názov zmluvy: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: verejné obstarávanie - Zabezpečenie komunálnych služieb
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: zástupca starostu obce

Zmluvná strana II.: Centrálny obstarávateľ, záujmové združenie právnických osôb
Adresa - sídlo: Turček 123, 038 48 Turček
IČO: 42167795
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Marek Knut
Funkcia: výkonný riaditeľ

Dátum podpisu: 10.02.2012
Dátum zverejnenia: 13.02.2012
Dátum účinnosti: 14.02.2012
PDF príloha: