Detail zverejnenia zmluvy - 657/2012

Evidenčné číslo: 657/2012
Názov zmluvy: Zmluva o spolupráci v oblasti zabezpečenia zimnej údržby cestných komunikácií uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
Predmet zmluvy: zimná údržba obecných komunikácií
Cena: 42.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Ľubomír Kobela
Adresa - sídlo: 018 53 Bolešov 270
IČO: 46472550
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 01.12.2012
Dátum zverejnenia: 03.12.2012
Dátum účinnosti: 01.12.2012
PDF príloha: