Detail zverejnenia zmluvy - 633/2012

Evidenčné číslo: 633/2012
Názov zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená v zmysle § 3 zákona č. 116/1990 Z b. o nájme a podnájme nebytových priestorov - potraviny
Predmet zmluvy: prenájom prevádzky potravín
Cena: 301.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Vladimír Martoník
Adresa - sídlo: Ovčiarsko 135, 010 04 Žilina
IČO: 35123109
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Vladimír Martoník
Funkcia:

Dátum podpisu: 30.11.2012
Dátum zverejnenia: 30.11.2012
Dátum účinnosti: 01.12.2012
PDF príloha: