Detail zverejnenia zmluvy - 245/2012

Evidenčné číslo: 245/2012
Názov zmluvy: Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva uzatvorená podľa § 269 ods. (2) Obchodného zákonníka
Predmet zmluvy: zber odpadu (šatstvo,obuv,textílie,hračky)
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: poverená zastupovaním starostu obce

Zmluvná strana II.: Mišutka Zdeno
Adresa - sídlo: 013 56 Hvozdnica 357
IČO: 40068617
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 03.05.2012
Dátum zverejnenia: 07.05.2012
Dátum účinnosti: 08.05.2012
PDF príloha: