Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
30.12.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Ovčiarsko
Dotácia za účelom rozvoja telovýchovy a mládežníckeho športu
30/2021
5,800.00 Občianske združenie Ovčiarsko
Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina
detail
01.12.2021 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Nájom
29/2021
150.00 Martina Kršíková
Juraja Fándlyho 2162/3, 010 01 Žilina
detail
18.11.2021 Kúpna zmluva
Prevod vlastníctva
31/2021
1.00 Ing. Martin Puchala, Ing. Eva Puchalová
Ovčiarsko č. 159
detail
08.11.2021 MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
Návrh spolupráce pri príprave kandidatúry do súťaže Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026
28/2021
0.00 Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 ŽILINA
detail
03.11.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Zariadenie Xiaomi 11 life 5G NE Black
27/2021
429.00 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava 821 08
detail
19.10.2021 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Dodávka stravy pre MŠ
26/2021
3.59 ZŠ s MŠ Dolná Trnovská 36
Dolná Trnovská 36, 010 01 Žilina
detail
11.10.2021 Zamestnávateľská zmluva
Úprava práv a povinností pri doplnkovom dôchodkovom sporení
25/2021
0.00 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
detail
13.09.2021 Kúpna zmluva
Kúpa KZ Gigeset A280
24/2021
9.90 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
10.09.2021 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Zmena poskytovania služieb
23/2021
30.59 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
26.08.2021 Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve č. U1815/2013
Úprava platobných podmienok
22/2021
200.00 MADE spol. s.r.o.
Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica
detail
15.07.2021 Zmluva č. 1/2021/07/02
Poskytnutie odborných služieb - OLH
21/2021
150.00 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Žilina
Nám. M.R.Štefánika č. 1, 011 45 ŽILINA
detail
28.06.2021 Dohoda o používaní súkromného motorového vozidla na služobné účely

20/2021
100.00 Ervín Schmieger
Ovčiarsko č. 144, 010 04 Žilina 4
detail
01.06.2021 Zmluva o zriadení vecného bremena
11265 - Ovčiarsko - Kľuky - rozšírenie NNK
19/2021
0.00 Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽILINA
detail
20.05.2021 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
11029-Ovčiarsko-Pod háje - Predĺženie NNK
18/2021
0.00 Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
30.04.2021 Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM)
Testovanie COVID 19
17/2021
50.00 Obec Dolný Hričov
Osloboditeľov 131/35, 013 41 Dolný Hričov
detail
23.04.2021 Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM)
Testovanie COVID 19
16/2021
50.00 Obec Dolný Hričov
Osloboditeľov 131/35, 013 41 Dolný Hričov
detail
16.04.2021 Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM)
Testovanie COVID 19
15/2021
50.00 Obec Dolný Hričov
Osloboditeľov 131/35, 013 41 Dolný Hričov
detail
09.04.2021 Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM)
Testovanie COVID 19
14/2021
50.00 Obec Dolný Hričov
Osloboditeľov 131/35, 013 41 Dolný Hričov
detail
01.04.2021 Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM)
Testovanie COVID 19
13/2021
50.00 Obec Dolný Hričov
Osloboditeľov 131/35, 013 41 Dolný Hričov
detail
26.03.2021 Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM)
Testovanie COVID 19
12/2021
50.00 Obec Dolný Hričov
Osloboditeľov 131/35, 013 41 Dolný Hričov
detail
19.03.2021 Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM)
Testovanie COVID 19
11/2021
50.00 Obec Dolný Hričov
Osloboditeľov 131/35, 013 41 Dolný Hričov
detail
11.03.2021 Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM)
Testovanie COVID 19
10/2021
50.00 Obec Dolný Hričov
Osloboditeľov 131/35, 013 41 Dolný Hričov
detail
05.03.2021 Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM)
Testovanie COVID 19
09/2021
50.00 Obec Dolný Hričov
Osloboditeľov 131/35, 013 41 Dolný Hričov
detail
26.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM)
Testovanie COVID 19
08/2021
50.00 Obec Dolný Hričov
Osloboditeľov 131/35, 013 41 Dolný Hričov
detail
19.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM)
Testovanie COVID 19
07/2021
50.00 Obec Dolný Hričov
Osloboditeľov 131/35, 013 41 Dolný Hričov
detail
12.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM)
Testovanie COVID 19
06/2021
50.00 Obec Dolný Hričov
Osloboditeľov 131/35, 013 41 Dolný Hričov
detail
05.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM)
Testovanie COVID-19
05/2021
50.00 Obec Dolný Hričov
Osloboditeľov 131/35, 013 41 Dolný Hričov
detail
02.02.2021 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
13859 - Ovčiarsko-KĹuky_Zahustenie TS"
03/1/2021
0.00 Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
02.02.2021 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
"14043 - Ovčiarsko - Kľuky - Rozšírenie VNS"
04/1/2021
0.00 Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianske 2927/8, 010 47 Žilina
detail
22.01.2021 Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM)
Testovanie COVID-19
01/2021
130.00 Obec Dolný Hričov
Osloboditeľov 131/35, 013 41 Dolný Hričov
detail
22.01.2021 Zmluva o odbere nebezpečného odpadu
Likvidácia nebezpečného odpadu
02/2021
5.50 Spoločnosť SANAMEDO s.r.o.
Rosinská cesta 12, 010 08 ŽILINA
detail