Detail zverejnenia zmluvy - 25/2021

Evidenčné číslo: 25/2021
Názov zmluvy: Zamestnávateľská zmluva
Predmet zmluvy: Úprava práv a povinností pri doplnkovom dôchodkovom sporení
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ervín Schmieger
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
Adresa - sídlo: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
IČO: 35976853
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: -
Funkcia: -

Dátum podpisu: 06.10.2021
Dátum zverejnenia: 11.10.2021
Dátum účinnosti: 12.10.2021
PDF príloha: