Detail zverejnenia zmluvy - 18/2021

Evidenčné číslo: 18/2021
Názov zmluvy: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Predmet zmluvy: 11029-Ovčiarsko-Pod háje - Predĺženie NNK
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ervín Schmieger
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Stredoslovenská distribučná, a.s.
Adresa - sídlo: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
IČO: 36442151
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Milan Miškár
Funkcia: oprávnený k podpisu zmluva na základe poverenia

Dátum podpisu: 17.05.2021
Dátum zverejnenia: 20.05.2021
Dátum účinnosti: 21.05.2021
PDF príloha: