Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
15.11.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 55/B/2018 uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
nájom hrobových miest
55/B/2018
0.00 Vladimír Beniač
Ovčiarsko č. 67, 010 04 Žilina 4
detail
09.10.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 54/B/2018 uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka znení neskorších predpisov
nájom hrobových miest
54/B/2018
0.00 Eva Jakubčíková
Ovčiarsko č. 5, 010 04 Žilina 4
detail
03.10.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
nájom hrobových miest
41/A/2018
0.00 Dana Kutlíková
013 42 Horný Hričov 40
detail
17.09.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
nájom hrobových miest
27/A/2018
0.00 Rudolf Habáň
Ovčiarsko č. 40, 010 04 Žilina 4
detail
02.07.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
nájom hrobových miest
63/C/2018
0.00 Peter Kurota
Ovčiarsko č. 84, 010 04 Žilina 4
detail
02.07.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
nájom hrobového miesta
105/C/2018
0.00 Peter Kurota
Ovčiarsko č. 84, 010 04 Žilina 4
detail
02.07.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
nájom hrobových miest
106/C/2018
0.00 Peter Kurota
Ovčiarsko č. 84, 010 04 Žilina 4
detail
02.07.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
nájom hrobových miest
107/C/2018
0.00 Peter Kurota
Ovčiarsko č. 84, 010 04 Žilina 4
detail
11.06.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
nájom hrobového miesta
111/C/2018
0.00 Ján Hasko
Ovčiarsko č. 52, 010 04 Žilina 4
detail
09.04.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
nájom hrobového miesta
53/B/2018
0.00 Helena Milcová
Ovčiarsko č. 6, 010 04 Žilina 4
detail