Detail zverejnenia zmluvy - 63/C/2018

Evidenčné číslo: 63/C/2018
Názov zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Predmet zmluvy: nájom hrobových miest
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko - cintorín
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Peter Kurota
Adresa - sídlo: Ovčiarsko č. 84, 010 04 Žilina 4
IČO: 00000000
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 26.06.2018
Dátum zverejnenia: 02.07.2018
Dátum účinnosti: 03.07.2018
PDF príloha: