Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
12.09.2023 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku
20/2023
15,600.00 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Pribinova 25
detail
07.09.2023 Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti
Predaj nehnuteľnosti
17/2023
3,437.46 Galbavý Vladimír, Galbavá Katarína, Slávik Jozef, Ing. Peter Palko, PhD.
Ovčiarsko
detail
24.08.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Ovčiarsko
Poskytnutie dotácie
16/2023
2,520.00 Občianske združenie Ovčiarsko
Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina
detail
18.07.2023 Servisná a materiálová zmluva
Tlačiareň Canon IR-ADV C3525i
15/2023
1,625.00 COPYTECH, s.r.o.
Porúbka 84, 013 11
detail
15.06.2023 Zmluva o dielo
Vypracovanie zmeny a doplnku územného plánu obce Ovčiarsko
11/2023
23,640.00 Ing. arch. Peter Krajč - AA
M. Šinského 9, 010 07 Žilina
detail
15.06.2023 Mandátna zmluva č. 4/2023
Obstarávanie zmeny a doplnku č. 4 územného plánu obce Ovčiarsko
12/2023
6,696.00 Urbion sk, s.r.o.
ul. A. Kmeťa 16, 010 01 Žilina
detail
15.06.2023 Mandátna zmluva č. 5/2023
Obstarávanie územného plánu obce Ovčiarsko
13/2023
11,772.00 Urbion sk, s.r.o.
ul. A. Kmeťa 16, 010 01 Žilina
detail
15.06.2023 Zmluva o zriadení vecného bremena
Zriadenie vecného bremena
14/2023
0.00 IDEÁLNE DOMY s.r.o.
Rosinská cesta 21, 010 01 Žilina
detail
09.06.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Ovčiarsko
Poskytnutie dotácie
10/2023
1,500.00 Občianske združenie Ovčiarsko
Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina
detail
18.05.2023 Zmluva o prevádzkovaní kolotočov a iných zábavných atrakcií počas obecných hodov
Prevádzkovanie kolotočov
9/2023
0.00 Mária Flachsová
Považský Chlmec, Požiarnická 41/10, 010 03 Žilina
detail
12.04.2023 Dodatok ku kúpnej zmluve č.5/2023, V1103/2023
Dodatok
8/2023
0.00 Hrošovský Tomáš, Milec Ján, Milcová Iveta, Klimo Jozef, Kasák Rastislav
Ovčiarsko
detail
22.03.2023 Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti
Kúpa nehnuteľnosti
7/2023
10.00 Babčaník Martin, Lašťáková Adriana, Hofericová Miroslava, Koppler Herman, Ing. Hulej Vladimír, Ing. Hulejová Zdena, Hofericová Anna, Hoferica Maroš, Danišek Ján, Ing. Trunkvalter Milan
Ovčiarsko, 010 04 Žilina
detail
06.03.2023 Dodatok č. 5 k Zmluve
Nakladanie s odpadmi
6/2023
0.00 NATUR - PACK, a.s.
Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
detail
16.02.2023 Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti
Predaj nehnuteľnosti
5/2023
8,520.20 Hrošovský Tomáš, Milec Ján, Milcová Iveta, Klimo Jozef, Kasák Rastislav
Ovčiarsko
detail
08.02.2023 Hromadná licenčná zmluva
Udelenie licencie podľa autorského zákona
4/2023
0.00 SOZA
Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
detail
31.01.2023 Darovacia zmluva
Finančný dar
3/2023
1,500.00 Ing. Marián Dubeň
T. Vansovej 1600/4
detail
25.01.2023 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zriadenie vecného bremena
2/2023
0.00 Stredoslovenská distribučná, a. s.,
Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina
detail
11.01.2023 Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti
Predaj nehnuteľnosti
1/2023
4,803.63 S. Zavadzan, Z. Klimová, J. Čillík, K. Čillíková, Ing. Ľ. Fischer, J. Čillík, V. Sýkora, Ing. P. Martinek, H. Gabrišková
Ovčiarsko, 010 04 Žilina
detail