Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
06.03.2023 Dodatok č. 5 k Zmluve
Nakladanie s odpadmi
6/2023
0.00 NATUR - PACK, a.s.
Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
detail
16.02.2023 Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti
Predaj nehnuteľnosti
5/2023
8,520.20 Hrošovský Tomáš, Milec Ján, Milcová Iveta, Klimo Jozef, Kasák Rastislav
Ovčiarsko
detail
08.02.2023 Hromadná licenčná zmluva
Udelenie licencie podľa autorského zákona
4/2023
0.00 SOZA
Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
detail
31.01.2023 Darovacia zmluva
Finančný dar
3/2023
1,500.00 Ing. Marián Dubeň
T. Vansovej 1600/4
detail
25.01.2023 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zriadenie vecného bremena
2/2023
0.00 Stredoslovenská distribučná, a. s.,
Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina
detail
11.01.2023 Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti
Predaj nehnuteľnosti
1/2023
4,803.63 S. Zavadzan, Z. Klimová, J. Čillík, K. Čillíková, Ing. Ľ. Fischer, J. Čillík, V. Sýkora, Ing. P. Martinek, H. Gabrišková
Ovčiarsko, 010 04 Žilina
detail