Detail zverejnenia zmluvy - 02/2022

Evidenčné číslo: 02/2022
Názov zmluvy: Zmluva č. 01/2022 o postúpení práv k pozemkom v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a predpisov
Predmet zmluvy: Nájom parcely č. 599/1
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ervín Schmieger
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Green Way Development, s.r.o.
Adresa - sídlo: Predmestská 20, 010 01 Žilina
IČO: 50727095
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Ing. Zuzana Bieliková
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 14.03.2022
Dátum zverejnenia: 21.03.2022
Dátum účinnosti: 22.03.2022
PDF príloha: