Detail zverejnenia zmluvy - 894/2017

Evidenčné číslo: 894/2017
Názov zmluvy: Zmluva o zriadení vecného bremena č. 701/2017
Predmet zmluvy: zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti strpieť verejný vodovod
Cena: 12.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Adresa - sídlo: Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
IČO: 36672297
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Tatiana Štrbová, Ing. Miroslav Kundrík
Funkcia: predsedníčka predstavenstva, člen predstavenstva

Dátum podpisu: 01.12.2017
Dátum zverejnenia: 13.12.2017
Dátum účinnosti: 14.12.2017
PDF príloha: