Detail zverejnenia zmluvy - 422/2017

Evidenčné číslo: 422/2017
Názov zmluvy: Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka podľa §51 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov
Predmet zmluvy: práva a povinnosti vyplývajúce zo stavebného povolenia
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Ing. Andrej Filip, Ing. Lukáš Beliš, Jana Bališová
Adresa - sídlo: Pittsburgská 1627/1, 010 08 Žilina, 013 13 Konská 83, 013 13 Konská 83
IČO: 00000000
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 16.06.2017
Dátum zverejnenia: 19.06.2017
Dátum účinnosti: 20.06.2017
PDF príloha: