Detail zverejnenia zmluvy - 008/2017

Evidenčné číslo: 008/2017
Názov zmluvy: Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1023/2016
Predmet zmluvy: zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka pozemkov strpieť verejný vodovod
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a .s.
Adresa - sídlo: Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
IČO: 36672297
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Tatiana Štrbová, Ing. Miroslav Kundrík
Funkcia: predsedníčka predstavenstva, člen predstavenstva

Dátum podpisu: 02.01.2017
Dátum zverejnenia: 04.01.2017
Dátum účinnosti: 05.01.2017
PDF príloha: