Detail zverejnenia zmluvy - 914/2016

Evidenčné číslo: 914/2016
Názov zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa ustanovenia § 3 a nasl. zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Predmet zmluvy: prenájom nebytových priestorov
Cena: 301.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Vladimír Martoník
Adresa - sídlo: Ovčiarsko č. 135, 010 04 Žilina 4
IČO: 35123109
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Vladimír Martoník
Funkcia:

Dátum podpisu: 28.11.2016
Dátum zverejnenia: 30.11.2016
Dátum účinnosti: 01.12.2016
PDF príloha: