Detail zverejnenia zmluvy - 724/2015

Evidenčné číslo: 724/2015
Názov zmluvy: Zmluva o dielo č. 724/2015 zo dňa 16.12.2015 pre vypracovanie Územného plánu obce Ovčiarsko podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
Predmet zmluvy: Vypracovanie a odovzdanie územného plánu obe Ovčiarsko v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve
Cena: 7200.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: ATELIER-3A s.r.o.
Adresa - sídlo: Kempelenova 10, 010 15 Žilina
IČO: 47188111
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. arch. Ľubomír Kružel
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 16.12.2015
Dátum zverejnenia: 16.12.2015
Dátum účinnosti: 17.12.2015
PDF príloha: