Detail zverejnenia zmluvy - 354/2015

Evidenčné číslo: 354/2015
Názov zmluvy: Mandátna zmluva č. 05/2014
Predmet zmluvy: odplata mandatára za vykonávanie činnosti pri obstarávaní ÚPN-O
Cena: 6300.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Ing. arch. Ján Burian - URBION
Adresa - sídlo: ul. A. Kmeťa 305/40, 010 01 Žilina
IČO: 10946551
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. arch. Ján Burian
Funkcia:

Dátum podpisu: 22.06.2015
Dátum zverejnenia: 29.06.2015
Dátum účinnosti: 29.06.2015
PDF príloha: