Detail zverejnenia zmluvy - 536/2013

Evidenčné číslo: 536/2013
Názov zmluvy: Zmluva o dielo na kompletné zateplenie a hydroizoláciu strechy na viacúčelovej budove KD Ovčiarsko uzavretá podľa § 536 Obchodného zákonníka
Predmet zmluvy: zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa viacúčelovej budovy Kultúrneho domu v Ovčiarsku
Cena: 12160.20 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Ján Baďura
Adresa - sídlo: Ovčiarsko 78, 010 04 Žilina 4
IČO: 30469554
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 18.10.2013
Dátum zverejnenia: 18.10.2013
Dátum účinnosti: 18.10.2013
PDF príloha: