Detail zverejnenia zmluvy - 588/2013

Evidenčné číslo: 588/2013
Názov zmluvy: Dohoda č. 63/§50j/NS 2013 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predmet zmluvy: úprava práv a povinností pri poskytnutí príspevku zo zdrojov štátneho rozpočtu SR a Európskeho sociálneho fondu
Cena: 5709.60 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Adresa - sídlo: Hurbanova 16, 010 01 Žilina
IČO: 37905473
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Machyna
Funkcia: riaditeľ

Dátum podpisu: 29.10.2013
Dátum zverejnenia: 29.10.2013
Dátum účinnosti: 30.10.2013
PDF príloha: