Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
26.02.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 026/B/2020 uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
Nájom hrobového miesta
026/B/2020
0.00 Vojteková Mária
Smreková 3095, 010 07 ŽILINA
detail
26.02.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 028/B/2020 uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
Nájom hrobového miesta
028/B/2020
0.00 Vojteková Mária
Smreková 3095, 010 07 ŽILINA
detail
26.02.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 4/A/2019 uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
Nájom hrobového miesta
012/C/2020
0.00 Vojteková Mária
Smreková 3095, 010 07 ŽILINA
detail
26.02.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 013/C/2020 uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
Nájom hrobového miesta
013/C/2020
0.00 Vojteková Mária
Smreková 3095, 010 07 ŽILINA
detail
26.02.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 039/C/2020 uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
Nájom hrobového miesta
039/C/2020
0.00 Vojteková Mária
Smreková 3095, 010 07 ŽILINA
detail
26.02.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 027/B/2020 uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
Nájom hrobového miesta
027/B/2020
0.00 Vršanská Margita
Ovčiarsko č. 122, 010 04 Žilina 4
detail
26.02.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta č.037/A/2020 uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
Nájom hrobového miesta
037/A/2020
0.00 Vršanská Margita
Ovčiarsko č. 122, 010 04 Žilina 4
detail
26.02.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 041/C/2020 uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
Nájom hrobového miesta
041/C/2020
0.00 Vršanská Margita
Ovčiarsko č. 122, 010 04 Žilina 4
detail
26.02.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 026/B/2020 uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
nájom hrobového miesta
76/C/2020
0.00 Šugárová Katarína
Októbrová 639, 013 03 VARÍN
detail
26.02.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 026/B/2020 uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
nájom hrobového miesta
78/C/2020
0.00 Šugárová Katarína
Októbrová 639, 013 03 VARÍN
detail