Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
28.10.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 4/A/2019 uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
nájom hrobového miesta
004/A/2019
0.00 Ľudmila Imríšková
Ovčiarsko č. 41, 010 04 Žilina 4
detail
28.10.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 52/A/2019 uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
nájom hrobového miesta
052/A/2019
0.00 Ľudmila Imríšková
Ovčiarsko č. 41, 010 04 Žilina 4
detail
28.10.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 4/C/2019 uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
nájom hrobového miesta
004/C/2019
0.00 Ľudmila Imríšková
Ovčiarsko č. 41, 010 04 Žilina 4
detail
28.10.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 20/C/2019 uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
nájom hrobového miesta
20/C/2019
0.00 Ľudmila Imríšková
Ovčiarsko č. 41, 010 04 Žilina 4
detail
28.10.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 32/C/2019 uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
nájom hrobového miesta
32/C/2019
0.00 Ľudmila Imríšková
Ovčiarsko č. 41, 010 04 Žilina 4
detail
28.10.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 44/C/2019 uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
nájom hrobového miesta
44/C/2019
0.00 Ľudmila Imríšková
Ovčiarsko č. 41, 010 04 Žilina 4
detail
28.10.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 117/C/2019 uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
nájom hrobového miesta
117/C/2019
0.00 Ľudmila Imríšková
Ovčiarsko č. 41, 010 04 Žilina 4
detail
28.10.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 118/C/2019 uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
nájom hrobového miesta
118/C/2019
0.00 Ľudmila Imríšková
Ovčiarsko č. 41, 010 04 Žilina 4
detail
28.10.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 119/C/2019 uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
nájom hrobového miesta
119/C/2019
0.00 Ľudmila Imríšková
Ovčiarsko č. 41, 010 04 Žilina 4
detail
28.10.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 120/C/2019 uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
nájom hrobového miesta
120/C/2019
0.00 Ľudmila Imríšková
Ovčiarsko č. 41, 010 04 Žilina 4
detail
01.08.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 22/C/2019 uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
nájom hrobového miesta
22/C/2019
0.00 Roman Kotuláč
Ovčiarsko č. 106, 010 04 Žilina 4
detail
01.08.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 52/B/2019 uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
nájom hrobových miest
052/B/2019
0.00 Roman Kotuláč
Ovčiarsko č. 106, 010 04 Žilina 4
detail
27.05.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 9/A/2019 uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
nájom hrobového miesta
9/A/2019
0.00 Marcel Galček
Ovčiarsko č. 79, 010 04 Žilina 4
detail
27.05.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15/A/2019 uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
nájom hrobových miest
15/A/2019
0.00 Marcel Galček
Ovčiarsko č. 79, 010 04 Žilina 4
detail
27.05.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 44/B/2019 uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
nájom hrobových miest
44/B/2019
0.00 Marcel Galček
Ovčiarsko č. 79, 010 04 Žilina 4
detail