Detail zverejnenia zmluvy - 12/2022

Evidenčné číslo: 12/2022
Názov zmluvy: Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie Udržateľného mestského rozvoja "Žilina" uzatvorenej dňa 18.12.2020 v Žiline
Predmet zmluvy: Doplnenie zmluvných strán
Cena: 709.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ervín Schmieger
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Mesto Žilina
Adresa - sídlo: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
IČO: 00321796
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Fiabáne
Funkcia: primátor obce

Dátum podpisu: 15.07.2022
Dátum zverejnenia: 26.09.2022
Dátum účinnosti: 27.09.2022
PDF príloha: