Detail zverejnenia zmluvy - 9/2022

Evidenčné číslo: 9/2022
Názov zmluvy: Poistná zmluva
Predmet zmluvy: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Cena: 984.12 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ervín Schmieger
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Generali Posťovňa
Adresa - sídlo: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO: 54228573
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 26.07.2022
Dátum zverejnenia: 19.08.2022
Dátum účinnosti: 20.08.2022
PDF príloha: