Detail zverejnenia zmluvy - 01/2022

Evidenčné číslo: 01/2022
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom
Predmet zmluvy: Zber jedlých olejov a tukov
Cena: 0.22 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ervín Schmieger
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: INTA, s r.o.
Adresa - sídlo: Rybárska 758/18, 911 01 TRENČÍN
IČO: 34129863
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Martin Meliš
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 17.01.2022
Dátum zverejnenia: 27.01.2022
Dátum účinnosti: 28.01.2022
PDF príloha: