Detail zverejnenia zmluvy - 828/2019

Evidenčné číslo: 828/2019
Názov zmluvy: Dodatok č. 1 Vykonávacej zmluvy k Rámcovej dohode o zabezpečení komunálnych služieb zo dňa 29.05.2019
Predmet zmluvy: úprava jednotkových cien
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ervín Schmieger
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: T+T, a.s.
Adresa - sídlo: Andreja Kmeťa č. 18, 010 01 Žilina
IČO: 36400491
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Miloš Ďurajka, Mgr. Alena Krčmáriková
Funkcia: člen predstavenstva, členka predstavenstva

Dátum podpisu: 20.11.2019
Dátum zverejnenia: 02.12.2019
Dátum účinnosti: 03.12.2019
PDF príloha: