Detail zverejnenia zmluvy - 786/2019

Evidenčné číslo: 786/2019
Názov zmluvy: Darovacia zmluva uzatvorená na základe § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Predmet zmluvy: dar na podporu a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania
Cena: 768.69 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ervín Schmieger
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Nadácia Spoločne pre región
Adresa - sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina
IČO: 37900706
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Monika Kontšeková
Funkcia: správca nadácie

Dátum podpisu: 01.10.2019
Dátum zverejnenia: 07.11.2019
Dátum účinnosti: 08.11.2019
PDF príloha: